Food Traceability

FOOD TRACEABILITY

Front page photo

Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки

Това е интегрирана система за управление на работните процеси чрез блокчейн технология, позволяваща прозрачност на технологичните производствени процеси и предоставяща актуална информация за процеса на отглеждане на продукта (използвани ресурси и обработка на продукта).

Проектът води до подобрена видимост на веригата за доставка на стоки като изгражда доверие между всички участници: производител – търговец/ преработвател – потребител, т.е. чрез системата всеки може да получи прозрачна и надеждна информация за произхода и качеството на храната си.

European agricultural fund for rural development